باريكان/ طالقان - BARIKAN.IR نماز عید فطر. مردم روستاي باریکان همراه با ديگر طالقانیان و دیگر مسلمانان در شکرانه ... باريكان/ طالقان - BARIKAN.IR